TKP HEADLINE

การเพาะเห็ดภูฐาน

 


ภูมิปัญญาการเพาะเห็ดภูฐาน อาชีพปัจจุบันเกษตรกร เป็นชาวบ้านตำบลป่าไก่ อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 4 ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้มีความรู้การการเพาะเห็ดภูฐานที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรเพื่อดำรงชีพ อ่านเพิ่มเติม...

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่งวง

 


ขนไก่งวงมีความสวยงามน่าจะนำมาต่อยอดสร้างมูลค่าได้ กศน.อำเภอจึงจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในหลักสูตร การประดิษฐ์เครื่องประดับจากขนไก่งวง ให้สมาชิกในชุมชนเกิดการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น อ่านเพิ่มเติม...

เสื่อลำแพนประยุกต์

 


การสานเสื่อลำแพน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ในอดีตมีการใช้เสื่อลำแพนเป็นที่นิยมทำเป็นฝาบ้าน และในฤดูเกี่ยวข้าวก็ใช้เสื่อลำแพนรองพื้นในบริเวณที่ฟาดข้าวอีกด้วย การสานเสื่อลาแพนเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ มาถึงปัจจุบันนี้เกิดการนำมาประยุกต์ใช้เส้นพลาสติกมาทำเพื่อให้มีสีสันสวยงามแต่ยังคงไว้ในเรื่องการสานเสื่อลำแพนให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดกันต่อไป อ่านเพิ่มเติม...

ขนมไทยท้องถิ่น

 ขนมไทยท้องถิ่น  กล่าวได้ว่ามีอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน เพราะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่า คนไทยเป็นคนมีลักษณนิสัย อย่างไร เนื่องด้วยขนมไทยแต่ละชนิด ล้วนมีเสน่ห์มี รสชาติ ที่แตกต่างกันออกไป   แต่แฝงไปด้วยความละเมียดละไม ความวิจิตรบรรจง อยู่ในรูปลักษณ์ กลิ่น รสของขนมที่สำคัญ   ขนมไทยแสดงให้เห็นว่าเป็นคนใจเย็น รักสงบ มีฝีมือเชิงศิลปะ ขนมธรรมดาๆ ทำด้วยแป้ง น้ำตาล มะพร้าว   เป็นส่วนประกอบ สำคัญ สามารถดัดแปลงเป็นขนมหลายชนิด หน้าตา แตกต่างกัน อ่านเพิ่มเติม...

ไข่เค็มดินสอพอง

 


การทำไข่เค็มดินสอพอง คือภูมิปัญญาที่ นายไพรัช บัวบังใบ การไข่เค็มเป็นภูมิปัญญาของคนไทย เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งซึ่งคนสมัยก่อนทำไข่เค็มเพื่อเก็บไว้บริโภคในยามที่ขาดแคลน หรือเพื่อยืดอายุการเก็บของไข่ อ่านเพิ่มเติม...

น้ำพริกเผาเห็ด

 


วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา จุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรากฐานอาชีพภาคเกษตรให้มีความมั่นคงด้วยการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเกื้อกูลกันย่างครบวงจร จากการเกษตร สู่การแปรรูปน้ำพริกเผาเห็ดโดยการสนับสนุน จาก กศน.อำเภอบางแพ ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อ่านเพิ่มเติม...

ศิลปะประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว

 นายกิมใช้ เมตตาวัฒนคุณ ได้มีความสนใจเรื่องศิลปะมาตั้งแต่วัยเด็กชอบศึกษาค้นคว้าในการที่จะประดิษฐ์คิดค้นในด้านศิลปะมาตลอดเนื่องจากในท้องถิ่นมีกะลามะพร้าวที่ขูดเนื้ออกแล้ว มีมากมาย และได้คิดที่จะเอาวัสดุมาทำให้เกิดประโยชน์ โดยนำไม้บ้าง กะลามะพร้าวบ้าง ลูกมะพร้าวทุย มาแกะสลักเป็นประดิษฐ์เป็นของใช้บ้าง เป็นของชำร่วยบ้าง เอามาโชว์ไว้ดูเพื่อความสวยงาม เช่นพาน โตก ถ้วยน้ำชา เป็นต้น และสามารถจำหน่ายเป็นของฝากของที่ระลึกได้ อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดราชบุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand